KŠD LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.

KŠD LEGAL je jednou z tradičních advokátních kanceláří dlouhodobě úspěšně působících na trhu České republiky a prostřednictvím vlastní pobočky, která sídlí v Bratislavě, také Slovenska.

KŠD LEGAL byla založena v roce 1999 ještě pod firmou KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ předními českými advokáty JUDr. Janou Doškovou, JUDr. Bohuslavem Kleinem a JUDr. Rudolfem Šubrtem. V roce 2015 jsme oslavili již desáté výročí od okamžiku, kdy došlo ke sloučení advokátní kanceláře KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ s advokátní kanceláří bratrů Jana a Petra Šťovíčkových, a od této doby patří KŠD LEGAL k nejdynamičtěji se rozvíjejícím českým advokátním kancelářím s širokým portfoliem poskytovaných právních služeb.

V lednu 2019 pak KŠD LEGAL oslavila již 20 let od svého založení. Tato mimořádná délka působení advokátní kanceláře na českém trhu symbolizuje dlouhodobou a prověřenou vysokou míru spolehlivosti, jistoty a renomé v poskytování právních služeb a úspěšné podpory obchodních záměrů našich klientů i hájení a vymáhání jejich zájmů. Značka „KŠD“ tak jako odkaz na jména zakladatelů symbolizuje dlouholetou tradici a kontinuitu naší advokátní kanceláře.

Při zachování té nejvyšší úrovně odbornosti svých právníků se KŠD LEGAL daří zůstat ve všech ohledech vysoce konkurenceschopnou advokátní kanceláří. Excelentní právní odbornost, komplexní servis šitý na míru zadáním klientů či flexibilita našich řešení jsou hodnoty, které nás již poněkolikáté vynesly na výsluní v prestižní soutěži Právnická firma roku a v dalších českých i zahraničních anketách či odborných soutěžích. Neusínáme však na vavřínech a neustále rozšiřujeme portfolio našich právních služeb.

Mezi klienty advokátní kanceláře KŠD LEGAL pak patří významní podnikatelé, tuzemské i zahraniční obchodní společnosti podnikající např. v oblasti informačních technologií a telekomunikací, energetiky, stavebnictví, těžebního průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu aj., české i zahraniční banky, ministerstva, správní úřady či územní samosprávné celky a v neposlední řadě pak samozřejmě také sportovní organizace a kluby či individuální sportovci.

Právní služby poskytujeme ve všech hlavních podnikatelských sektorech a ve své praxi se věnujeme i nově se rozvíjejícím oblastem podnikání.

Jednotliví členové právního týmu KŠD LEGAL disponují jak odbornou znalostí relevantní právní úpravy v daném sektoru, ale i praktickou zkušeností s podnikáním v příslušné oblasti a jejími specifiky. Výsledky naší práce tak zajišťují našim klientům optimální právní řešení s vysokou přidanou hodnotou pro využití v praxi.

Jsme dodavatelé právních služeb

pro Autoklub České republiky a Asociaci krajů České republiky.