Účetnictví

KŠD ECONOMIC poskytuje veškeré služby spojené s vedením účetnictví podle platných českých předpisů. Na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu klient předává podklady ke zpracování. Naše společnost v dohodnutých termínech připraví výstupní sestavy, včetně daňových hlášení tak, aby byly splněny požadavky klienta a současně také zákonné povinnosti.

Poskytované služby v oblasti účetnictví zahrnují mimo jiné:

  • Kompletní zpracování účetních dokladů
  • Přípravu měsíčních a ročních účetních závěrek podle českých účetních standardů
  • Spolupráce s externím auditorem
  • Příprava jakýchkoli reportů dle požadavků klienta