Zpracování mezd a služby v oblasti řízení lidských zdrojů

KŠD ECONOMIC zabezpečuje veškeré služby týkající se mzdové agendy klienta.

Jedná se především o kalkulace mezd včetně daní, sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance, právně předepsané evidence mzdové agendy a vedení záznamů o sociálním a zdravotním pojištění.

Naprostá diskrétnost informací o mzdové agendě je samozřejmostí.

Poskytované služby z oblasti mezd zahrnují mimo jiné:

  • Kompletní mzdové sestavy dle požadavků klienta
  • Právní konzultace v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • Asistence zahraničním pracovníkům vyslaným do České republiky se zpracováním přiznání k dani z příjmů v souladu s českou legislativou, resp. příprava daňových přiznání zahraničních pracovníků; průběžné daňové poradenství v oblasti optimalizace sociálního a zdravotního pojištění
  • Revize a případné optimalizace používané struktury odměňování a dalších zaměstnaneckých zvýhodnění; informace o výhodách penzijního připojištění a životního pojištění jednotlivých zaměstnanců spolu s posouzením daňových dopadů na zaměstnavatele