Poradenské a účetní služby

KŠD ECONOMIC a.s., se zaměřuje na poradenské služby pro podnikatele i fyzické osoby. Své služby poskytuje zejména v oblasti daňového poradenství prostřednictvím zkušených daňových poradců, v oblasti účetních služeb a mzdové agendy. Dále se tým KŠD ECONOMIC věnuje také ekonomickému a podnikovému poradenství či dalším dílčím službám navázaným na dříve uvedené, jakou je například daňově-účetní due diligence či reporting, anebo specifickým službám reagujícím na poptávku v nově se rozvíjejících variantách správy majetku, jak je detailněji uvedeno níže.