Archiv

Změna sídla advokátní kanceláře KŠD LEGAL

12. 5. 2021

dovolte, abychom Vás informovali o změně sídla advokátní kanceláře KŠD LEGAL advokát kancelář s.r.o. S účinností od 15. 5. 2021 bude advokátní kancelář KŠD LEGAL sídlit na nové adrese v nádherných historických prostorech Grömlingovského paláce v centru Prahy, který si nechal vystavět v 18 století známý pražský advokát JUDr. Karel z Grömlingu, a to na adrese Hvězdova 1734/2c, 118 00 Praha 1.

Miroslav Antl míří do advokacie – posílí tým KŠD LEGAL

22. 12. 2020

Skupina KŠD po letošní fúzi její ekonomické části KŠD ECONOMIC s týmem společnosti er.tax dále rozšiřuje svůj odborný tým. JUDr. Miroslav Antl, významná osobnost českého trestního práva a dosavadní senátor, vstoupí do advokacie a od ledna 2021 se stane zvučnou posilou právního týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL, v jejímž rámci se bude podílet právě na dalším rozvoji právních služeb v trestněprávní oblasti i oblastech dalších.

KŠD LEGAL převzala záštitu při udílení ceny prof. Švestky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

26. 6. 2020

Dne 24. 6. 2020 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti a zvláštní ceny prof. JUDr. Jiřího Švestky, DrSc. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. převzala nad udílením zvláštní ceny určené nadějným studentům pražské Právnické fakulty záštitu a je jí ctí být partnerem tohoto ocenění spojené s velikánem práva - prof. Švestkou.

KŠD GROUP významně posiluje svou daňově-účetní část: KŠD ECONOMIC fúzuje s er.tax

25. 6. 2020

Dlouhodobě úspěšní poskytovatelé daňově poradenských služeb a účetně-mzdového outsourcingu - společnosti KŠD ECONOMIC a er.tax - se s účinností od 1. 7. 2020 sloučí pod značku KŠD ECONOMIC. Vznikne tak silný tým čítající více než 50 specialistů a desítkami let zkušeností v jednotlivých oborech, který přinese další rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb.

KŠD LEGAL po boku Filipa Salače při dalším kroku v jeho kariéře!

28.8.2019

Nadějný motocyklový jezdec Filip Salač patří do rodiny sportovců skupiny „KŠD“. Jednou z forem podpory je i právní servis KŠD LEGAL, který Filipa doprovází a jistí při všech důležitých krocích v jeho kariéře. Tentokrát KŠD LEGAL prostřednictvím Of Counsela kanceláře JUDr. Jana Šťovíčka, Ph.D., a členů sportovněprávního týmu právně zajišťovala Filipovo nové působiště pro sezonu 2020. Angažmá to je přitom unikátní - jedná se o první takovýto kontrakt českého jezdce v historii závodů Moto3.

KŠD oslavila 20. výročí od svého založení!

27.6.2019

Dne 28. května 2019 proběhl v reprezentativním Smetanově sále v historické budově Autoklubu České republiky slavnostní galavečer při příležitosti oslav 20. výročí existence společnosti KŠD LEGAL.

Ilona Kindlová jmenována do pozice partnera kanceláře a další posílení právního týmu KŠD LEGAL

14.1.2019

Se začátkem nového roku dochází v KŠD LEGAL ke změnám ve vedení kanceláře. Ilona Kindlová, dosavadní dlouholetá vedoucí advokátka několika právních oborů v rámci kanceláře, jakými jsou pracovní právo či právo duševního vlastnictví, se stala členem nejužšího vedení a byla jmenována partnerem advokátní kanceláře.

Podeváté opět na vrcholu! Další ocenění pro KŠD LEGAL v Právnické firmě roku

05.11.2018

Opět po roce proběhl v Paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově galavečer spojený s předáváním cen v rámci renomované ankety advokátních kanceláří „Právnická firma roku“. I tento, již 11. ročník soutěže opět zaštítěné Českou advokátní komorou, potvrdil příslušnost KŠD LEGAL mezi nejužší českou advokátní špičku. Dokonce pak ještě navýšil dosud rekordní loňský počet ocenění z 11 na nynějších 12 (z celkového počtu 17 hlavních odborných kategorií). Jako již tradičně pak KŠD LEGAL dominovala kategorii sportovního práva, kde drží rekordní šňůru již devíti výher v řadě a zabodovala i ve zvláštní kategorii Česká firma na mezinárodních trzích, čímž zkompletovala počet ocenění na třináct.

KŠD LEGAL se podílela na přípravě úspěšného návrhu na zrušení 2. restituční tečky

27.6.2018

Specializovaný právní tým KŠD LEGAL zaměřující se na pozemkové, nemovitostní a restituční právo se podílel na přípravě úspěšného návrhu skupiny 18 senátorů na zrušení tzv. 2 restituční tečky, kterému vyhověl Ústavní soud České republiky. Novela zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, která mj. ve své části druhé ruší některá ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě, měla v této věci za cíl umožnit další uspokojování restituční nároků výhradně ve formě peněžité náhrady, nikoliv již formou vydání původního či náhradního pozemku. Tuto zásadní změnu Ústavní soud jednomyslně odmítl.

Zvukový záznam monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkaz v civilním řízení

27.4.2018 | Mgr. Jiří Blahutka

Předkládaný článek popisuje průběh a výsledky soudního řízení týkajícího se použití zvukového záznamu monitorovaného telefonního rozhovoru jako důkazu v civilním soudním řízení.

Příprava na nařízení e-privacy

29.3.2018 | Mgr. Radim Obst

Nařízení e-privacy přinese významné úpravy v oblasti ochrany práv fyzických a právnických osob využívajících služeb elektronických komunikací. Je tedy vhodné, aby poskytovatelé a uživatelé těchto služeb věnovali nařízení e-privacy pozornost.

KŠD LEGAL právně zajišťovala otevření nové kliniky prof. Koláře

13.2.2018

Prof. Pavel Kolář 7.2.2018 slavnostně otevřel již druhé pracoviště Centra pohybové medicíny, a to v krásném prostředí areálu Waltrovka. Komplexní právní servis provázející prof. Koláře a jeho kolegy procesem přípravy otevření nového pracoviště poskytovala KŠD LEGAL prostřednictvím své partnerky Lucie Ježkové a jí vedeného právního týmu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve světle nové legislativy

12.2.2018 | JUDr. Nikola Horká

Datum účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)[1] (dále jen „Obecné nařízení“) se neúprosně blíží a obsah základních institutů Obecného nařízení se konkretizuje a připravuje na uvedení v praxi. Předmětem tohoto krátkého příspěvku je přiblížit požadavky institutu souhlasu se zpracováním osobních údajů, jakožto jednoho z právních titulů pro zpracovávání osobních údajů, a to zejména ve světle aktuálního stanoviska Pracovní skupiny 29, jakožto orgánu složeného z vedoucích zástupců dozorových úřadů členských zemí Evropské unie.

Bobem do Korey hned 4x! KŠD LEGAL výrazně pomohla splnit bobistům velký sen

26.1.2018

Před necelými čtrnácti dny došlo k potvrzení skvělé zprávy pro český sport, a především pak bobisty. Poprvé v historii naší země budou Českou republiku reprezentovat v ledovém korytu hned 4 posádky – 2 dvojboby a stejný počet čtyřbobů.

Šest „KŠD LEGAL“ sportovců v elitní desítce ankety Sportovec roku 2017!

22.12.2017

Hned celá šestice elitních českých sportovců, které má KŠD LEGAL čest zastupovat, se umístilo v Top Ten prestižní ankety Sportovec roku 2017.

Dluhy v manželství

28.11.2017 | Michal Gola

Problematika dluhů ve vztahu ke společnému jmění manželů je v mnoha ohledech značně nepřehledná, avšak k situacím, kdy se jeden z manželů nadmíru zadlužuje, dochází v dnešní době stále častěji. Nápomocí v této oblasti budou zajisté hmotněprávní instituty obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně v jeho části druhé upravující manželské majetkové právo.

Právníci KŠD LEGAL získali při zastupování klienta další klíčový judikát!

24.11.2017

Po úspěchu v zastupování klienta ve věci porušení práva na spravedlivý proces před Ústavním soudem České republiky zaznamenali další významný úspěch před soudy tentokrát členové insolvenčně-litigačního týmu. KŠD LEGAL. V rámci nyní velmi aktuálního tématu tzv. „šikanózních insolvenčních návrhů“, s nimiž se potýká či potýkala řada českých obchodních společností, a obrany před těmito mnohdy fatálními útoky na podnikatelskou činnost se Nejvyšší soud České republiky závazně vyjádřil k výši zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou takovým šikanózním insolvenčním návrhem a způsobu jejího určení.

Osmé vítězství v řadě! KŠD LEGAL opět výrazně bodovala v Právnické firmě roku

09.11.2017

V pondělí 6.11.2017 proběhl v Paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově již 10. ročník soutěže tuzemských advokátních kanceláří - Právnická firma roku 2017. Jubilejní ročník této prestižní soutěže, nad níž převzala záštitu mj. Česká advokátní komora, přinesl velký důvod k radosti i na straně KŠD LEGAL. S celkovým počtem 11 ocenění ze 16 hlavních odborných kategorií se KŠD LEGAL opět zařadila mezi nejúspěšnější advokátní kanceláře působící na českém trhu.

KŠD LEGAL zastupovala úspěšného stěžovatele před Ústavním soudem ČR ve věci porušení práva na spravedlivý proces

07.11.2017

Dne 2. 11. 2017 veřejně vyhlásil Ústavní soud České republiky nález č. IV. ÚS 2672/17, kterým v restituční věci dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, konstatoval, že v důsledku postupu Státního pozemkového úřadu ČR bylo porušeno právo restituentů zastoupených KŠD LEGAL na spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1 a právo na zákonného soudce podle článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Právo zveřejnitele dosud nezveřejněného díla a jeho převoditelnost

06.11.2017 | Mgr. Jakub Kalányos

Právo zveřejnitele dosud nezveřejněného autorského díla je jedním z institutů dotčeným novelizujícím zákonem č. 102/2017Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Účelem tohoto článku je základní přiblížení povahy a racionalizačního základu tohoto práva, a to zejména s důrazem na řešení otázky jeho převoditelnosti.

Vyčíslení slevy z ceny v případě vad zájezdu a praxe

24.05.2017 | JUDr. Nikola Horká

S blížící se letní sezónou se stává opět aktuální problematika vyčíslení výše slevy z ceny v případě vad zájezdu. Základní zákonná východiska vyčíslení výše slevy z ceny jsou zachycena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Dále je nezbytné brát v potaz ujednání smluvních stran smlouvy o zájezdu a v neposlední řadě soudní rozhodnutí, potažmo rozhodovací praxi České obchodní inspekce. Tento krátký příspěvek si klade za cíl přiblížit vyčíslení slevy z ceny v praxi, pokud zakoupený zájezd vykazuje vady.

Žaloba na vydání věci ve světle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů a soudní spor ve věci „Madony z Veveří“

12.04.2017 | Mgr. Jiří Blahutka

Podmínkou vydání movité věci dle ustanovení § 7 odst. 2 Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále také jen „Zákon“) není trvání funkční souvislosti daného objektu s nemovitou věcí, kterou oprávněná osoba vlastní nebo která se vydává podle Zákona, po alespoň část rozhodného období (25. 2. 1948 až 1. 1. 1990). Bude-li ovšem mezi okamžikem přerušení funkční souvislosti řečených věcí a počátkem rozhodného období natolik velký časový odstup, že se s ohledem na účel Zákona restituce vlastnického práva k požadovanému objektu bude jevit absurdní, může tím být jeho vydání dle ustanovení § 7 odst. 2 Zákona vyloučeno.[1]

Oddlužení a jiné významné změny v insolvenčním zákoně po novele

07.03.2017 | Mgr. Jan Urban

Dne 14. 2. 2017 podepsal prezident novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „insolvenční zákon“). Jelikož jde o poměrně zásadní novelu, kterou se mění některá důležitá ustanovení insolvenčního zákona, v následujícím textu bych se rád zaměřil na ty nejzásadnější změny, které po účinnosti novely, tedy od 1. 6. 2017, nastanou.

Novela zákona o podpoře sportu

01.02.2017 | JUDr. Jiří Janák a Mgr. Jan Urban

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (dále jen „Zákon“). Hlavním účelem jeho přijetí bylo dle důvodové zprávy zajištění větší transparentnosti při poskytování podpory sportovním organizacím z veřejných prostředků. Zákon však přináší i další novinky, které bychom se v tomto textu pokusili shrnout.

Autoremedura při rozhodování o odvolání podle daňového řádu

10.01.2017 | Jakub Jireš

Tento článek se zabývá využitím institutu autoremedury při odvolání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) a některými problematickými aspekty spojenými s podobou současné právní úpravy.