KŠD LEGAL zastupovala úspěšného stěžovatele před Ústavním soudem ČR ve věci porušení práva na spravedlivý proces

07.11.2017

Dne 2. 11. 2017 veřejně vyhlásil Ústavní soud České republiky nález č. IV. ÚS 2672/17, kterým v restituční věci dle zákona č. 229/1991 Sb., o půdě, konstatoval, že v důsledku postupu Státního pozemkového úřadu ČR bylo porušeno právo restituentů zastoupených KŠD LEGAL na spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1 a právo na zákonného soudce podle článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud výslovně konstatoval, že postup Vrchního soudu v Praze byl v zákonné rovině v rozporu s „dozorovou“ povinností soudu vyplývající z § 6, věta druhá, o. s. ř. a fakticky tak akceptoval zneužívání procesního práva ze strany Státního pozemkového úřadu ČR.

Tisková zpráva Ústavního soudu je zde:

ttps://www.usoud.cz/aktualne/prikazani-veci-jinemu-soudu-ve-svetle-prava-na-zakonneho-soudce/