KŠD LEGAL převzala záštitu při udílení ceny prof. Švestky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

26. 6. 2020

Dne 24. 6. 2020 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti a zvláštní ceny prof. JUDr. Jiřího Švestky, DrSc. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. převzala nad udílením zvláštní ceny určené nadějným studentům pražské Právnické fakulty záštitu a je jí ctí být partnerem tohoto ocenění spojené s velikánem práva - prof. Švestkou.

Prof. Jiří Švestka (19. ledna 1930 – 9. března 2019) byl významný český právník, odborník na občanské právo a od roku 1985 profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Odborně se věnoval celému spektru občanského práva; nejvýznamněji zasáhl do oblastí práva na ochranu osobnosti a odpovědnosti za škodu. Prof. Švestka profesně působil také jako advokát.

Zvláštní cena prof. Švestky byla dne 24.06.2020 občanskoprávní výběrovou komisí udělena studentovi Bohdanu Chrenovskému za práci na téma Neúčinnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění v insolvenčním řízení.

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. tradičně a dlouhodobě podporuje různé pro bono aktivity; v rámci udělené ceny prof. Švestky byla úspěšnému studentovi Bohdanu Chrenovskému poskytnuta rovněž i finanční odměna věnovaná ze strany kanceláře.