Miroslav Antl míří do advokacie – posílí tým KŠD LEGAL

22. 12. 2020

Skupina KŠD po letošní fúzi její ekonomické části KŠD ECONOMIC s týmem společnosti er.tax dále rozšiřuje svůj odborný tým. JUDr. Miroslav Antl, významná osobnost českého trestního práva a dosavadní senátor, vstoupí do advokacie a od ledna 2021 se stane zvučnou posilou právního týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL, v jejímž rámci se bude podílet právě na dalším rozvoji právních služeb v trestněprávní oblasti i oblastech dalších.

Již nyní je jisté, že se bude jednat o jeden z nejvýznamnějších „přestupů“ na advokátním trhu nejen v nadcházejícím roce. Spojení Miroslava Antla, uznávané osobnosti českého práva působící v různých segmentech sektoru vnitra, spravedlnosti i zákonodárném sboru již čtyři desetiletí, a KŠD LEGAL, tradiční a přes dvě dekády na českém i slovenském trhu úspěšné působící advokátní kanceláře, která se dlouhodobě věnuje také poskytování právních služeb i v trestněprávní oblasti, slibuje významné posílení trestněprávní sekce kanceláře. Bude se jednat o završení započatého přebudování struktury týmu pro trestní právo a vytvoření velmi silné platformy poskytovaných služeb v této oblasti pro stávající i nové klienty kanceláře a další rozvoj šíře v tomto právním oboru poskytovaných služeb.

Miroslav Antl byl od roku 2008 po dvě volební období senátorem Parlamentu ČR, přičemž první dva roky byl místopředsedou Ústavně-právního výboru a dalších deset tento výbor řídil. Byl členem i mandátového a imunitního výboru, stálých komisí a mj. i členem Právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, v letech 2012-2020 byl i členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Významné renomé odborné i laické veřejnosti si však získal již předtím za svého působení na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové, kde vedl sekci nejzávažnější kriminality, a následně Ministerstvu vnitra a Policie České republiky. Je nositelem řady ocenění a aktivně se věnuje přednášení na vysokých školách v oboru trestního práva.