JUDr. Miroslav Antl

Advokát, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Miroslav Antl po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1979 nastoupil jako právní čekatel k Okresní prokuratuře v Litoměřicích. O rok později získal na PF UK složením rigorózní zkoušky titul JUDr. a v témže roce úspěšně absolvoval i zkoušku justiční.

V rezortu prokuratury, resp. státního zastupitelství, pracoval 22 let, přičemž posledních 15 let se na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové věnoval dozoru nad vyšetřováním nejzávažnější násilné, mravnostní a drogové kriminality, včetně organizovaného zločinu. V létě 2001 se po výběrovém řízení stal ředitelem Úřadu vyšetřování pro Českou republiku Ministerstva vnitra a o půl roku později 1. náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení Policie ČR. V letech 2002–2003 působil jako hostující profesor na Katedře trestního práva Policejní akademie ČR. Poté pracoval 2 roky jako výkonný ředitel pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel a.s. Český Telecom a po privatizaci ČTc další 2 roky i v Telefónice O2 Czech republic a O2 Slovakia.

Od roku 2008 byl po dvě volební období senátorem Parlamentu ČR, přičemž první dva roky byl místopředsedou Ústavně-právního výboru a dalších deset tento výbor řídil. Byl členem i mandátového a imunitního výboru, stálých komisí a mj. i členem Právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Dvě volební období (2012– 2020) byl i členem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde působil v Kontrolním výboru a v Bezpečnostním výboru.

Po celou dobu svého profesního života se zejména věnuje trestnímu právu, které takřka třicet let také přednáší, zejména na Univerzitě v Hradci Králové.

Mirek Antl je čestným členem Českého klubu olympioniků a členem Legislativní rady ČOV, přes deset let byl prezidentem Basketbalového klubu Pardubice, rovněž předsedal i Arbitrážní komisi České basketbalové federace (ČBF), byl čestným předsedou expertního Poradního výboru Národního centra bezpečnějšího internetu aj.

V minulosti získal cenu Deníku Bohemia „Oskar za lidskost a statečnost“, stal se vítězem ankety Českého rozhlasu „Šarmantní osobnost roku“, jakož i „Frajerem roku“ pražského sdružení Rodiče proti drogám, obdržel medaile „Za zásluhy“ od KSH Královéhradeckého kraje, Plaketu policejního prezidenta ČR aj.

Advokátní praxi zahájil prvním dnem roku 2021.

Vzdělání

  • Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • JUDr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

  • Trestní právo
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Interní vyšetřování a forenzní audity
  • Compliance a právní bezpečnost společností

Jazyky

  • Čeština
  • Ruština