JUDr. Miroslav Antl

Advokát, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Miroslav Antl po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1979 nastoupil jako právní čekatel k Okresní prokuratuře v Litoměřicích. O rok později získal na PF UK složením rigorózní zkoušky titul JUDr. a v témže roce úspěšně absolvoval i zkoušku justiční.

V rezortu prokuratury, resp. státního zastupitelství, pracoval 22 let, přičemž posledních 15 let se na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové věnoval dozoru nad vyšetřováním nejzávažnější násilné, mravnostní a drogové kriminality, včetně organizovaného zločinu. V létě 2001 se po výběrovém řízení stal ředitelem Úřadu vyšetřování pro Českou republiku Ministerstva vnitra a o půl roku později 1. náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení Policie ČR. V letech 2002–2003 působil jako hostující profesor na Katedře trestního práva Policejní akademie ČR. Poté pracoval 2 roky jako výkonný ředitel pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel a.s. Český Telecom a po privatizaci ČTc další 2 roky i v Telefónice O2 Czech republic a O2 Slovakia.

Od roku 2008 byl po dvě volební období senátorem Parlamentu ČR, přičemž první dva roky byl místopředsedou Ústavně-právního výboru a dalších deset tento výbor řídil. Byl členem i mandátového a imunitního výboru, stálých komisí a mj. i členem Právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Dvě volební období (2012– 2020) byl i členem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde působil v Kontrolním výboru a v Bezpečnostním výboru.

Po celou dobu svého profesního života se zejména věnuje trestnímu právu, které takřka třicet let také přednáší, zejména na Univerzitě v Hradci Králové.

Mirek Antl je čestným členem Českého klubu olympioniků a členem Legislativní rady ČOV, přes deset let byl prezidentem Basketbalového klubu Pardubice, rovněž předsedal i Arbitrážní komisi České basketbalové federace (ČBF), byl čestným předsedou expertního Poradního výboru Národního centra bezpečnějšího internetu aj.

V minulosti získal cenu Deníku Bohemia „Oskar za lidskost a statečnost“, stal se vítězem ankety Českého rozhlasu „Šarmantní osobnost roku“, jakož i „Frajerem roku“ pražského sdružení Rodiče proti drogám, obdržel medaile „Za zásluhy“ od KSH Královéhradeckého kraje, Plaketu policejního prezidenta ČR aj.

Advokátní praxi zahájil prvním dnem roku 2021 jako doyen KŠD LEGAL.

Vzdělání

  • Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • JUDr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

  • Trestní právo
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Interní vyšetřování a forenzní audity
  • Compliance a právní bezpečnost společností

Jazyky

  • Čeština
  • Ruština