Mgr. Jiří Blahutka

Advokátní koncipient, Praha
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Jiří je advokátním koncipientem advokátní kanceláře KŠD LEGAL. Studium magisterského programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil v roce 2005 a během svého studia pracoval jako praktikant na Okresním soudě ve Svitavách. Po ukončení studia působil Jiří jako podnikový právník a následně ve státní správě jako právník Pozemkového fondu ČR, následně Státního pozemkového úřadu, kde rovněž vykonával funkci vedoucího oddělení soudních sporů.

Jiří také krátce pracoval u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozici vedoucího oddělení právní a majetkové metodiky. V rámci své praxe se Jiří věnoval zejména zastupování zaměstnavatele ve sporných soudních řízeních a získal tak zkušenosti z oblasti pozemkového a občanského práva i  restitučních právních předpisů. Po svém přechodu do advokacie se zaměřuje především na poradenství klientům v oblastech občanského práva, veřejných zakázek a restitucí.

Vzdělání

 • Mgr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, studijní program: právo a právní věda, obor: právo

Specializace

 • Nemovitosti a stavební právo
 • Občanské právo
 • Restituční právo
 • Řešení sporů a arbitráže
 • Veřejné zakázky
 • Správní právo

Jazyky

 • Čeština
 • Francouzština