Mgr. et Mgr. Anna Marie Čížkovská

Advokát, Praha
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Anna je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle právnické fakulty vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze i fakultu pedagogickou; učitelství pro 2. stupeň a střední školy, obor český jazyk a dějepis.

Právní praxi zahájila již za studií na Úřadu vlády ČR, v Sekci pro koordinaci boje s korupcí, kde následně působila do roku 2013 na pozici referenta. Od září 2013 spojila svou profesní dráhu s menší advokátní kanceláří, kde se jako advokátní koncipient zabývala zejména vymáháním pohledávek, právem bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a právem nemovitostí.

Jako advokát se nyní zaměřuje zejména na oblast řešení sporů, trestní právo, pracovní právo, správní právo, GDPR a medicínské právo. Právní služby Anna poskytuje v českém i anglickém jazyce.

Vzdělání

 • Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

 • Řešení sporů
 • Správní právo
 • Medicínské právo
 • Trestní právo
 • GDPR

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina