Ing. Martin Blecha

Daňový poradce
Člen dozorčí rady KŠD ECONOMIC a.s.
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Martin Blecha působí v KŠD ECONOMIC a.s. jako samostatný daňový poradce. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu financí a účetnictví. Po absolutoriu působil ve společnosti JConsult Economic Services, kde měl na starosti daňové a mzdové záležitosti klientů a reporting. Dále působil ve společnosti T-Mobile Czech Republic jako daňový expert, kde se mimo jiné podílel na projektu implementace evropského systému daně z přidané hodnoty ve společnosti. Martin Blecha je specialistou na otázky z oblasti přímých daní a zdanění zaměstnanců. Martin je od roku 2000 členem Komory daňových poradců. Hovoří plynně anglicky.

Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999
  • Právní vzdělání pro daňové poradce při Masarykově univerzitě v Brně, 2004

Specializace

  • Daň z příjmů právnických osob
  • Zdanění v oblasti mezd
  • Daňové řízení
  • Daň z přidané hodnoty

Jazyky

  • Čeština
  • Angličtina