JUDr. Adéla Francúzová

Advokátka, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Adéla Francúzová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2012 a v následujícím roce úspěšně složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, čímž získala titul doktora práv.

Před svým příchodem do KŠD LEGAL Adéla působila v renomované advokátní kanceláři na pozici vedoucího advokáta pro oblast soudních sporů a správy pohledávek. Advokátkou je Adéla od roku 2015.

Adéla se kromě sporné agendy a zastupování klientů před soudy věnuje také korporátnímu právu a transakčnímu poradenství. Adéla poskytuje právní služby rovněž v oblasti compliance, závazkových vztahů a veřejných zakázek. Právní služby poskytuje vedle českého jazyka i v jazyce anglickém.

Vzdělání

  • Mgr. – Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, obor: Právo a právní věda
  • JUDr. – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Specializace

  • Řešení sporů a arbitráže
  • Korporátní právo
  • Fúze a akvizice
  • Veřejné zakázky, hospodářská soutěž

Jazyky

  • Čeština
  • Angličtina