JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Společník, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Jan Šťovíček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na své „alma mater“ pokračoval v dalším vzdělávání a postupně obhájil titul doktora práv (JUDr.) a rovněž mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul doktora právních věd (Ph.D.). Jan studoval také na Université Paris I. Panthéon – Sorbonne, Paříž, titul Maitrise.

V rámci advokátní praxe se věnuje především sportovnímu právu. V této oblasti se řadí mezi přední odborníky v České republice.

Jan dlouhodobě působí také ve vrcholných orgánech českých i mezinárodních sportovních organizací. V současné době je Prezidentem Autoklubu ČR. V letech 2010-2012 Jan Šťovíček působil jako Viceprezident Autoklubu ČR pro vnější vztahy. Dále v letech 2021-2016 působil jako první Viceprezident Autoklubu ČR a člen Výkonného výboru Českého olympijského výboru. Vedle toho Jan Šťovíček působil i v mezinárodních organizacích od roku 2012-2018 jako Viceprezident FIM Europe a od roku 2018 je členem představenstva FIM. Jan Šťovíček také působí v disciplinárních, rozhodčích a právních orgánech v České republice ale i v zahraničí. V letech 2008-2012 působil jako Předseda Disciplinární komise Autoklubu ČR. V letech 2012-2016 působil jako Předseda Etické komise Autoklubu ČR a Předseda Legislativní komise Českého olympijského výboru. V zahraničí v letech 1998-2004 působil jako člen a předseda Disciplinární komise UEM/FIM Europe. V letech 2004-2018 byl členem Mezinárodního kolegia soudců FIM. V letech 2002-2019 byl členem Mezinárodního odvolacího soudu FIA. Od roku 2010, Jan působí jako Předseda Antidopingové disciplinární komise FIA. V letech 2015-2019 působil jako Rozhodce Sportovního rozhodčího soudu CAS při Mezinárodním olympijském výboru. Od roku 2018 je Jan Šťovíček členem Právní komise Mezinárodní biatlonové unie IBU a členem Etické komise Mezinárodní biatlonové unie IBU.

Jan hovoří plynně česky, anglicky, německy, francouzsky a rusky.