JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D.

Advokátní koncipient, Praha
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Vladimír Koranda působí v KŠD LEGAL od začátku roku 2020. Před nástupem do KŠD LEGAL téměř 15 let dohlížel v České národní bance na regulované trhy a subjekty zodpovědné za vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji (nyní Centrální depozitář cenných papírů), a jeden rok také působil v advokátní kanceláři se zaměřením na právo obchodních společností.

Od roku 2012 publikoval několik desítek právních článků s tématikou běžného občanského, spotřebitelského a osobnostního práva. Vladimír komunikuje v českém a anglickém jazyce.

Vzdělání

 • 2002 Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně – právo a právní vědy (Mgr.)
 • 2005 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, trestní právo (JUDr.)
 • 2008 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, občanské a obchodní právo (Ph.D.)
 • 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů – Právo a podnikání (Ing.)

Specializace

 • Kapitálový trh, cenné papíry
 • Finanční právo
 • eCommerce, IT právo
 • Spory

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina