PhDr. Mgr. Martin Krahulík

Advokát, Praha
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Martin Krahulík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2006 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2005, kde rovněž následně úspěšně složil rigorózní zkoušku a získal titul doktora filozofie.

Martin je advokátem od roku 2012 a před svým příchodem do KŠD LEGAL působil v renomované advokátní kanceláři, kde se postupně propracoval na pozici vedoucího advokáta pro oblast veřejných zakázek.

Vedle poskytování právních služeb v oblasti práva veřejných zakázek a práva veřejné podpory (včetně zastupování klientů i zadavatelů v rámci řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, realizace výběrových řízení na projekty spolufinancované z fondů EU, participace na rozsáhlých urbanistických nebo vodohospodářských projektech ve smluvním režimu FIDIC apod.). V tomto oboru, který představuje jeho hlavní specializaci, rovněž pravidelně publikuje.

Dále se Martin věnuje trestnímu právu a zastupování klientů v různých fázích trestních řízení, včetně oblasti trestní compliance a zastupováním poškozených v trestním řízení. Martin dále poskytuje právní služby v rámci sporné agendy či v oblasti občanského práva, a to vedle českého jazyka i v jazyce anglickém a španělském.

Vzdělání

 • Mgr. – Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • PhDr. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Specializace

 • Trestní právo
 • Veřejné zakázky, hospodářská soutěž
 • Řešení sporů a arbitráže
 • Občanské právo

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina
 • Španělština