Mgr. Klára Mikešová

Advokátka, Praha
Partnerka KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Klára Mikešová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2016. V témže roce Klára taktéž studovala na Macquarie University v Sydney.

Před svým příchodem do KŠD LEGAL Klára působila v několika předních českých a mezinárodních advokátních kanceláří. Advokátkou je Klára od roku 2021.

Klára se ve své praxi věnuje korporátnímu právu, transakčnímu poradenství, pracovnímu právu a sporové agendě. Klára poskytuje právní služby dále v oblasti IT práva, práva duševního vlastnictví a v oblasti veřejných zakázek. Právní služby poskytuje Klára v českém a anglickém jazyce.