Mgr. Martin Tůma

Advokát, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Martin Tůma absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2017. Již za dobu studií Martin působil na pozici právního asistenta v advokátní kanceláři s generální právní praxí, kde získal řadu cenných zkušeností pro svou profesní budoucnost. Tříletou koncipientskou praxi pak absolvoval v advokátní kanceláři specializující se na pojistné právo, kde se věnoval zejména agendě civilních sporů a otázkám náhrady škody.

V současnosti se Martin jako advokát v rámci KŠD LEGAL nadále věnuje zejména civilněprávní agendě zahrnující zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány, insolvenční právo, smluvní agendu a další. Dále se Martin věnuje i trestnímu právu a zastupování klientů v různých fázích trestních řízení, včetně zastupováním poškozených v trestním řízení.

Martin dále působí jako doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje právě otázkám souvisejícím s oblastí náhrady škody a na toto téma i pravidelně publikuje. Právní služby Martin poskytuje v českém i anglickém jazyce.