Martin Vlček

Advokát, Praha/Bratislava
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Martin Vlček působí v KŠD GROUP téměř 10 let a má více jak 15letou praxi v tuzemské i zahraniční advokacii.

V rámci KŠD LEGAL je vedoucím advokátem pro trestní právo.

Zaměřuje se na oblast managementu právních rizik (Legal Risk Management), v rámci které odpovídá za přípravu strategie obhajoby a právního zastoupení. Pro jednotlivé projekty sestavuje individuální týmy advokátů a renomovaných specialistů z neprávnických oborů. Primárně dle definovaných cílů klienta a vždy s ohledem na právní, ekonomická, technická a sociální specifika případu.

Uvedené zajišťuje v rámci trestního práva, sporné soudní i mimosoudní agendy, insolvencí nebo při právním zajištění obchodních a investičních transakcí.

Věnuje se specifikům finančního práva při zastupování regulovaných finančních institucí před národními a zahraničními regulatorními a dohledovými orgány.

Specializuje se na letecké právo dle standardů ICAO, JAA-JAR, EASA, CAA-CZ či EUROCONTROL (závazková agenda vlastníků, nájemců, provozovatelů, výrobců a servisních středisek letecké techniky a zastoupení při šetření leteckých incidentů a nehod).

V pozici řídícího advokáta pracoval na projektech v hodnotě přesahující 180 mil. EUR. Mezi jinými řídil akvizice dvou zahraničních bank, dodávky významných technologických celků pro strojírenský průmysl a přeshraniční zajišťování investičních operací pro institucionální i privátní investory.

Martin je rovněž euroadvokátem usazeným na Slovensku.

Věnuje se dále také neziskovému sektoru a zajišťuje právní služby v rámci PRO BONO projektů.

Vzdělání

  • Mgr., Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni

Specializace

  • Trestní právo
  • Sporná agenda a insolvence
  • Finanční právo
  • Letecké právo

Jazyky

  • Čeština
  • Angličtina
  • Nemčina