Mgr. Michal Zika

Advokátní koncipient, Praha
  • E-mail: ksd@ksd.cz
  • Tel.: +420 221 412 611

Michal absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2017. Než se Michal stal v roce 2020 členem právního týmu KŠD LEGAL, sbíral své pracovní zkušenosti, jak v advokátních kancelářích samostatných advokátů, tak také ve větších advokátních kancelářích s mezinárodním dosahem.

Během své studentské a následně koncipientské praxe se Michal věnoval generální praxi napříč několika právními odvětvími. Mimo jiné zastupoval klienty při procesu převodu nemovitostí, věnoval se obhajobě klientů v rámci celého trestního řízení, včetně odvolacího, a klienty zastupoval také v různých občanskoprávních sporech. Dalším odvětvím, kterým se Michal zabýval, bylo korporátní právo, a to v rámci každodenní správy obchodních korporací zastupovaných klientů či v případě převodů podílů těchto společností.

Vzdělání

  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Specializace

  • Nemovitosti a pozemkové právo
  • Trestní právo
  • Řešení sporů
  • Korporátní právo
  • Pracovní právo

Jazyky

  • Čeština
  • Angličtina