Informace pro spotřebitele - mimosoudní řešení sporů

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. si tímto dovoluje informovat spotřebitele ve smyslu § 14 zákona. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb advokátem je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016 Česká advokátní komora (internetovou stránkou České advokátní komory, pověřeného subjektu, je www.cak.cz).