Pro bono

Důležitou součástí aktivit KŠD GROUP je také angažovanost a spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti a aktivity za účelem podpory rozvoje občanské společnosti. Tato aktivita je realizována především prostřednictvím KŠD LEGAL.

Princip myšlenky Pro bono publico – zkráceně „Pro bono“, je zvýšení dostupnosti právních služeb jak pro jednotlivce, tak i zájmových sdružení prostřednictvím odborné pomoci bez nároku na odměnu. Sousloví právní pomoc tak pro nás není jen prázdnou frází, ale skutečným závazkem pomoci i osobám či organizacím, které by si právní zastoupení v daném případě nemohly dovolit. K činnosti v rámci Pro bono přistupujeme vždy po zvážení konkrétních okolností a individuálních podmínek daného případu.
KŠD LEGAL např. bez nároku na honorář zastupovala v řízení o náhradu škody sirotka, jehož matka byla zabita v důsledku trestného činu spáchaného opilým řidičem.

KŠD LEGAL se aktivně podílí na řadě podpůrných projektů jako například na podpoře sportovních reprezentantů – jako např. olympijských medailistů a mistrů světa veslaře Ondřeje Synka a kajakáře Josefa Dostála či nadějného motocyklového závodníka Filipa Salače, je partnerem brněnské házené v rámci podpory klubu SKKP Handball Brno, z.s., apod.

Dále je KŠD LEGAL např. partnerem Nadačního fondu Zlatý oříšek, který se již od roku 1998 zaměřuje na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných a cílevědomých dětí a dětských kolektivů České republiky ve věku 6 až 14 let.

KŠD LEGAL dále finančně podporuje i oddělení dětské hematologie a onkologie Fakultní Nemocnice Motol.

V neposlední řadě KŠD LEGAL podporuje Nadační fond KAPLICKY CENTRE, jehož podporu mají veškeré aktivity spojené se vzděláváním a kulturou vedoucí k rozšíření estetického posuzování životních hodnot široké veřejnosti. Hlavním účelem nadace je i rozvoj, podpora a propagace architektury a moderního umění především ve spojitosti na odkaz rodiny Kaplických.