Pro bono

Důležitou součástí aktivit KŠD GROUP je také angažovanost a spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti a aktivity za účelem podpory rozvoje občanské společnosti. Tato aktivita je realizována především prostřednictvím KŠD LEGAL.

Princip myšlenky Pro bono publico – zkráceně „Pro bono“, je zvýšení dostupnosti právních služeb jak pro jednotlivce, tak i zájmových sdružení prostřednictvím odborné pomoci bez nároku na odměnu. Sousloví právní pomoc tak pro nás není jen prázdnou frází, ale skutečným závazkem pomoci i osobám či organizacím, které by si právní zastoupení v daném případě nemohly dovolit. K činnosti v rámci Pro bono přistupujeme vždy po zvážení konkrétních okolností a individuálních podmínek daného případu.
KŠD LEGAL např. bez nároku na honorář zastupovala v řízení o náhradu škody sirotka, jehož matka byla zabita v důsledku trestného činu spáchaného opilým řidičem.

KŠD LEGAL se aktivně podílí na řadě podpůrných projektů jako například na podpoře sportovních reprezentantů – jako např. olympijských medailistů a mistrů světa veslaře Ondřeje Synka a kajakáře Josefa Dostála či nadějného motocyklového závodníka Filipa Salače, je partnerem brněnské házené v rámci podpory klubu SKKP Handball Brno, z.s., apod. KŠD LEGAL je partnerem fotbalového klubu SK Milín.

Dále je KŠD LEGAL např. partnerem Nadačního fondu Zlatý oříšek, který se již od roku 1998 zaměřuje na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných a cílevědomých dětí a dětských kolektivů České republiky ve věku 6 až 14 let.

KŠD LEGAL také podporuje kolegy z Právnické fakulty Univerzity Karlovy tím, že iniciovala vznik a sponzoruje udílení zvláštní ceny prof. Jiřího Švestky pro nadané mladé právní civilisty.

KŠD LEGAL dále finančně podporuje i oddělení dětské hematologie a onkologie Fakultní Nemocnice Motol a nadační fond Andělská křídla naděje, který pomáhá vážně nemocným dětem, trpícím závažným a dlouhodobým onemocněním, a tělesně a zdravotně postiženým dětem.

V neposlední řadě KŠD LEGAL podporuje Nadační fond KAPLICKY CENTRE, jehož podporu mají veškeré aktivity spojené se vzděláváním a kulturou vedoucí k rozšíření estetického posuzování životních hodnot široké veřejnosti. Hlavním účelem nadace je i rozvoj, podpora a propagace architektury a moderního umění především ve spojitosti na odkaz rodiny Kaplických.