Řešení sporů a arbitráže

V soutěži Právnická firma roku byla KŠD LEGAL opakovaně ohodnocena jako Velmi doporučovanou v oblasti Řešení sporů a arbitráže.

Zvláštní zkušenosti mají specializovaní právníci advokátní kanceláře KŠD LEGAL s poskytováním služeb, týkajících se řešení sporů a arbitráží. V této problematice zajišťují naši experti klientům poradenství zejména v níže uvedených oblastech:

  • Soudní spory
  • Správní řízení
  • Rozhodčí řízení
  • Investiční spory
  • Právní podpora při vymáhání
  • Jednání o smírném řešení
  • Právní podpora při vymáhání rozhodnutí
  • Rozhodčí a arbitrážní řízení
  • Rozhodčího řízení podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL