Trestní právo

KŠD LEGAL byla v oblasti Trestního práva opakovaně oceněna jako Velmi doporučovaná kancelář v soutěži Právnická firma roku.

Trestní právo je dalším z hlavních oborů specializace KŠD LEGAL a náš tým obsahuje řadu odborníků, kteří se věnují téměř výhradně této problematice.

Ač KŠD LEGAL poskytuje generální právní poradenství v rozsáhlé oblasti trestního práva, zásadní specializací představuje tzv. kriminalita „bílých límečků“. Ve své praxi se trestněprávní tým věnuje často i nově zavedeným otázkám v této oblasti, jako je trestní odpovědnost právnických osob či náhrada majetkové újmy.

Klientům nabízíme v oblasti trestního práva především následující právní služby:

  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • Analýza a příprava procesní strategie v trestním řízení
  • Trestní právo a Corporate complains
  • Obhajoba a poskytování právního poradenství právnickým osobám v rámci trestního řízení
  • Příprava Corporate complains programu a provádění interního vyšetřování