Fúze a akvizice

Naše služby realizované v oblasti Fúze a akvizice opakovaně vynesly KŠD LEGAL na pozici Doporučované advokátní kanceláře v soutěži Právnická firma roku.

Fúze a akvizice představují jednu z pilotních součástí právního poradenství poskytovaného obchodním korporacím. Této problematice se věnujeme jak v rámci České republiky, tak i v přeshraničním kontextu. Jednou z klíčových výhod pro naše klienty je úzká spolupráce s kolegy z KŠD ECONOMIC zaměřujícími se na poradenství v oblasti daní a podnikového poradenství, kdy jsme schopni postavit tým pro komplexní zajištění celé transakce z právně-daňového pohledu.

Standardní právní a odborné poradenské služby v této oblasti nejčastěji zahrnují následující:

  • Vyhledání potencionálních akvizičních cílů
  • Identifikace možného finančního nebo strategického kupce
  • Strukturování transakce
  • Due diligence
  • Transakce s cennými papíry a obchodní podíly a jejich spoluvlastnictví a zajištění
  • Uzavření transakce, příprava kompletní transakční dokumentace a podpora po uzavření transakce
  • Zastupování v jednáních o obchodních podmínkách transakce