Sportovní právo

KŠD LEGAL je hrdým nositelem titulu Právnická firma roku v oboru Sportovní právo a vítěznou kanceláří nepřetržitě od roku 2010.

V oblasti sportovního práva poskytuje tým KŠD LEGAL, jehož vedení převzal po uznávaném sportovněprávním odborníkovi Janu Šťovíčkovi kolega Ondřej Novák především právní služby v souvislosti s přípravou a realizací významných sportovních akcí, se zajištěním účasti českých sportovců na těchto akcích, zabezpečením marketingových a sponzorských otázek a v neposlední řadě také zastupování sportovců, klubů či národních federací před disciplinárními a rozhodčími orgány na národní i mezinárodní úrovni. V rámci této právní agendy KŠD LEGAL poskytuje právní poradenství jednak významným sportovním organizacím, klubům, nadacím či individuálním sportovcům, tak i podnikatelským subjektům, a to v souvislosti s jejich marketingovou, sponzorskou a reklamní činností ve sportovním prostředí.

Mluvíme-li o sportovním právu, máme na mysli zejména problematiku autonomie sportovních organizací a sportovních předpisů, práv a odpovědnosti sportovců při výkonu sportovní činnosti, smluv mezi sportovci a kluby či národními sportovními autoritami (svazy, federace, asociace apod.), marketingových a osobnostních práv sportovců či sportovních klubů, soutěžně-právních aspektů sportovní činnosti, disciplinárních řízení a problematiku dopingu, anebo otázky přezkum rozhodnutí sportovních orgánů civilními soudy.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL, jako jedna z mála advokátních kanceláří v České republice, se na sportovní právo přímo specializuje. Zakládající partner KŠD LEGAL a později Of Counsel kanceláře, JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., nynější Prezident Autoklubu České republiky, který je uznávaným odborníkem na sportovní právo a rozhodcem Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne, vybudoval a do roku 2015 vedl specializovaný tým sportovních právníků KŠD LEGAL, který si získal renomé nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Vedle bohatých zkušeností se zastupováním samotných sportovců působí advokáti KŠD LEGAL také jako funkcionáři sportovních organizací a jsou rovněž rozhodci či členy disciplinárních komisí u jednotlivých sportovních svazů. Jde tedy o velkou devizu a významnou kompetenční výhodu, neboť jsou schopni vidět danou problematiku z obou stran a využít své zkušenosti ve prospěch konkrétního případu.

V rámci své praxe v oblasti sportovního práva se KŠD LEGAL zaměřuje zejména:

  • na přípravu smluvní agendy pro sportovce a sportovní organizace,
  • přípravu a konzultace sportovních předpisů, zakládání sportovních subjektů,
  • zastupování sportovců před disciplinárními a soudními orgány,
  • zastupování sportovních organizací před soudními orgány či zastupování sportovců v dopingových případech (včetně zastoupení před Sportovním arbitrážním soudem v Lausanne).

Nejvyšší kvalitu poskytovaných právních služeb v oblasti sportovního práva dokazuje již posedmé za sebou získaný titul Právnická firma roku v oboru Sportovní právo.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL byla také začleněna do pracovního týmu, který byl pověřen vypracováním nového zákona o podpoře sportu a dalších souvisejících materiálů.