Pracovní právo

Soutěž Právnická firma roku opakovaně ohodnotila KŠD LEGAL jako Doporučovanou advokátní kancelář v oblasti Pracovního práva.

Pracovněprávní problematice se v rámci KŠD LEGAL věnuje kompaktní tým, jehož členové mají dílčí specializaci na vybrané otázky od smluvní agendy po soudní zastupování ve sporech týkajících se například neplatnosti rozvázání pracovního poměru jak na straně zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů.

V rámci rozsáhlé problematiky pracovního práva je tak KŠD LEGAL připravena poskytnout svým klientům právní podporu v širokém okruhu, zejména pak v níže uvedených oblastech:

  • Smluvní závazky
  • Ukončování pracovních poměrů,
  • Zastupování klientů ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru
  • Odměňování v pracovněprávních vztazích
  • Zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů