Kontakty

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Malostranské náměstí 5/28
118 00 Praha 1 – Malá Strana

tel: +420 221 412 611
fax: +420 222 254 030
e-mail: ksd.law@ksd.cz
web: www.ksd.cz
ID DS: gbtg5kn

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. C 158575
IČO: 25711229
DIČ: CZ25711229 CZ25711229

KŠD ECONOMIC a.s.

Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4

tel: +420 221 412 611
e-mail: info@ksd.cz
web: www.ksd.cz
ID DS: jsveu7q

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 12296
IČO: 27952266
DIČ: CZ27952266

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.

Prievozská 6A
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovak Republic

Tel./Fax: + 421 903 274 292
e-mail: office@ksd.sk
web: www.ksd.sk
ID DS: E0005073087

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem Bratislava I.oddíl Sro, vložka č. 39381/B
IČO: 35978741
DIČ: 2022135478