Kontakty

KŠD ECONOMIC a.s.

Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4

tel: +420 221 412 622
e-mail: info@ksd.cz
web: www.ksd.cz
ID DS: jsveu7q

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 12296
IČO: 27952266
DIČ: CZ27952266