Korporátní právo

V oblasti korporátního práva patří KŠD LEGAL mezi Doporučované advokátní kanceláře dle soutěže Právnická firma roku, jejíž ocenění opakovaně získala.

KŠD LEGAL se dlouhodobě zabývá poradenstvím v oblasti korporátního práva, jedná se tedy o jednu z hlavních oblastí našeho zaměření. Věnujeme se komplexnímu právnímu poradenství v této oblasti a disponujeme širokým týmem s korporátněprávním zaměřením.

Mezi klíčové oblasti poskytovaných služeb pak patří:

 • Zakládání a registrace společností a poboček
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Změny v obchodním rejstříku
 • Příprava dohod mezi společníky nebo akcionáři
 • Zastupování ve sporech mezi společníky nebo akcionáři
 • Převody společností a související právní audit (due-diligence)
 • Fúze a jiné přeměny společností
 • Zajištění nově založených společností
 • Ochrana práv společníků a akcionářů a zastupování v souvisejících sporech
 • Příprava a organizování valných hromad
 • Likvidace společností