Mgr. Ondřej Novák

Partner
 • E-mail: ksd@ksd.cz
 • Tel.: +420 221 412 611

Ondřej dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013 a již v závěru své koncipientské praxe se stal členem právního týmu KŠD GROUP.

V současnosti působí v rámci české KŠD LEGAL na pozici vedoucího advokáta pro sportovní právo a také daňové a finanční právo. Dále se ve své praxi zaměřuje především na spory a arbitráže, fúze a akvizice, oblast občanského práva a práva obchodních společností a také na smluvní agendu, insolvenční právo či právo nemovitostí.

Oblast sportu a sportovního práva je Ondřejovi blízká i z praktické stránky, je členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky, předsedou Disciplinární komise České jezdecké federace a místopředsedou Disciplinární komise Autoklubu České republiky, a v neposlední řadě aktivním sportovcem.

Ondřej je také jednatelem KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., slovenské pobočky sídlící v Bratislavě, a zároveň euroadvokátem usazeným na Slovensku.

Ondřej má vedle své dosavadní praxe v advokacii celou řadu zkušeností z podnikatelské, investorské i neziskové sféry.

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007-2013

Specializace

 • Transakční právo - fúze a akvizice, nemovitostní transakce
 • Daňové a finanční právo
 • Sportovní právo
 • Řešení sporů a arbitráže
 • Občanské právo
 • Korporátní právo

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina
 • Nemčina